ประกันสังคม คุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 39-40 หากติดโควิด-19

ประกันสังคม คุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 39-40 หากติดโควิด-19

ประกันสังคม คุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา 39-40 หากติดโควิด-19
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุ หากผู้ประกันมาตรา 39 และมาตรา 40 เจ็บป่วยจากไวรัสโควิด-19 จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 หากมีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดสำนักงานฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ เมื่อแพทย์ตรวจแล้วพบการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 29 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานตามคำสั่งของแพทย์ ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง (วันละ 80 บาท)

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากมีอาการเจ็บป่วยขอให้เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิ์ สปสช. หากพบว่าป่วยจนต้องหยุดพัก จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้สูงสุดวันละ 300 บาท และได้รับไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ หากเจ็บป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติ โดยสำนักงานฯ จะเร่งพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ศูนย์ฮอตไลน์เพื่อประสานการใช้สิทธิ์ระหว่างผู้ประกันตนและสถานพยาบาล โทร. 02-956-2513-4 ในวันเวลาราชการ และเบอร์สายด่วน 1506 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง