S&Pชี้อันดับความน่าเชื่อถือไทยมีเสถียรภาพ

S&Pชี้อันดับความน่าเชื่อถือไทยมีเสถียรภาพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor’s (S&P’s)

ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ว่า บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P’s ได้ยืนยันระดับอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้น สกุลเงินต่างประเทศ ของรัฐบาล ที่ระดับ BBB+/A-2 และอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ระยะยาวและระยะสั้น สกุลเงินบาทของรัฐบาล ที่ระดับ A-/A-2 ทั้งนี้ S&P’s ได้คาดการณ์การระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของไทย ณ สิ้นปี 2554 ว่า จะอยู่ที่ 190,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (คำนวณจากตัวเลขบัญชีดุลสะพัด 8 เดือน) และได้ยืนยันแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม S&P’s อาจปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลง หากฐานะการคลังและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล และ S&P’s เชื่อว่า โอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองลดลง ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่สถานะอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ