ยื่นเอกสารขอใช้สิทธิ์รถคันแรกอย่างไร ไม่ให้ผิดหวัง

ยื่นเอกสารขอใช้สิทธิ์รถคันแรกอย่างไร ไม่ให้ผิดหวัง
mcot

สนับสนุนเนื้อหา

นายพณพงษ์ บุญอเนก สรรพสามิตพื้นที่ปทุม 2 กล่าวถึงการให้บริการรับเอกสารขอคืนภาษีรถยนต์คันแรกของประชาชนว่า

แม้ว่านโยบายการเปิดรับเอกสารตั้งแต่ 07.00 น. ของกรมสรรพสามิตจะมีผลเฉพาะกับสรรพสามิตในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ในพื้นที่ของสรรพสามิตพื้นที่ปทุม 2 ได้เปิดรับเอกสารตั้งแต่ 07.00 น. ด้วยเช่นกัน

เพื่อรองรับความต้องการยื่นเอกสารของประชาชนที่มีจำนวนมาก และในช่วงพักเที่ยง เจ้าหน้าที่ก็จะยังคงให้บริการประชาชนต่อไป ไม่หยุดพัก แต่จะใช้วิธีสลับกันไปพักกลางวันแทน

สำหรับเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอคืนภาษีรถยนต์คันแรกทั้งหมด ประกอบด้วย

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อในกรณีผ่อน
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีซื้อเงินสด
  • ใบรับรถ
  • สำเนาทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาบัญชีเงินฝาก
  • แบบฟอร์มการขอคืนภาษี
  • หนังสือสละสิทธิ์การโอนรถยนต์

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ได้รับรถแล้ว จะต้องไปยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน 90 วัน และสำหรับคนที่รับรถก่อนวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา จะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน 31 ธันวาคมนี้ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับรถ

ต้องไปยื่นเอกสารเพื่อจองสิทธิ์ไว้ก่อนภายใน 31 ธันวาคม 2555 เอกสารที่ต้องใช้ คือ แบบฟอร์มคำขอ สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบจอง และ สมุดบัญชีเงินฝาก

นายพณพงษ์ กล่าวอีกว่า ในแต่ละวันจะมีผู้มายื่นขอใช้สิทธิ์ 500-600 คน จะมีประมาณร้อยละ 10 ที่ต้องกลับไปเตรียมเอกสารมาใหม่ เนื่องจากมีข้อบกพร่องของเอกสารในบางจุด จึงอยากฝากเตือนถึงประชาชนเพื่อความสะดวกในการยื่นเรื่อง เช่น เวลาไปรับมอบรถยนต์ ผู้เซ็นรับมอบ จะต้องเป็นคนใช้สิทธิ์ในการขอคืนภาษีเท่านั้น ถ้ามีผู้รับรถแทนก็จะต้องใบมอบอำนาจ

นอกจากนี้ ใบเสร็จที่ต้องนำไปแสดงประกอบการขอใช้สิทธิ์ กรณีซื้อด้วยเงินสด สามารถใช้ใบเสร็จจากโชว์รูมที่ออกรถได้ แต่ถ้าเป็นกรณีเงินผ่อน จะต้องใช้เอกสารใบเสร็จจากไฟแนนซ์ที่ผู้ซื้อผ่อนชำระเท่านั้น

รวมทั้งผู้ขอใช้สิทธิ์จองรถยี่ห้อใด รุ่นใด ตอนรับรถก็จะต้องเป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน ไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ และเรื่องสุดท้าย คือ การนับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ สำหรับคนที่รับรถแล้ว จะต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายใน 90 วัน นับจากวันที่รับรถ เพราะที่ผ่านมามีผู้นับ 3 เดือน แต่ในความเป็นจริง มีบางเดือนที่มี 31 วัน ดังนั้นอาจจะเกิดปัญหายื่นเอกสารไม่ทันตามกำหนดได้