สุดละเอียด! คลังเล็งเก็บภาษีสรรพสามิต ชาเขียว เครื่องดื่มบำรุงสมอง รังนก

สุดละเอียด! คลังเล็งเก็บภาษีสรรพสามิต ชาเขียว เครื่องดื่มบำรุงสมอง รังนก
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กล่าวภายหลังเดินทางตรวจเยี่ยมกรมสรรพสามิต

ว่าได้สั่งการให้กรมสรรพสามิตไปวิเคราะห์การเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ยังไม่มีการเสียภาษี อาทิ ชาเขียว เครื่องดื่มบำรุงสมอง บำรุงกำลัง รังนก และเครื่องดื่มอีกหลายชนิด

ที่ขายอยู่ในท้องตลาดว่ามีส่วนผสมที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตหรือไม่ ทั้งนี้เครื่องดื่มบางชนิดได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเพราะมีส่วนผสมของพืชที่ผลิตในไทย ถือเป็นการส่งเสริมเกษตรกร

จึงมอบหมายให้ไปวิเคราะห์ว่าส่วนผสมของพืชที่มีอยู่ในเครื่องดื่มชนิดนั้นๆ เป็นไปตามสัดส่วนที่กรมสรรพสามิตกำหนดไว้หรือไม่

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า เกณฑ์การเก็บภาษีเครื่องดื่มจะกำหนดว่าต้องมีส่วนผสมพืชผลทางการเกษตรจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี

โดยน้ำผลไม้ส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นภาษี เพราะมีส่วนผสมพืชผลทางการเกษตรตามเกณฑ์ที่กำหนด ตรงนี้เป็นการปกป้องผู้บริโภคไม่ให้ถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบนำน้ำผสมน้ำตาลมาขาย

ทั้งนี้ปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่เสียภาษีสรรพาสามิต 3 ชนิดคือ คือ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง เสียภาษีในอัตรา 20% โซดาอัตรา 25% ซึ่งในแต่ละปีกรมจัดเก็บภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มได้ในระดับ 16,000 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีความพยายามจากระทรวงการคลังที่จะเก็บภาษีจากชาเขียวมาแล้วหลายครั้ง รวมถึงมีข้อเสนอจากทั้งกระทรวงพาณิชย์ และสาธารณสุข

ว่าชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพ มีส่วนผสมน้ำตาลอยู่มาก เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ควรเก็บภาษี ในช่วงหลังมีการนำหัวเชื้อชาเขียวจากต่างประเทศเข้ามาใช้ผลิต

ทั้งนี้ตลาดชาเขียวมีมูลค่ากว่า 13,000-15,000 ล้านบาท เติบโตปีละ 20-25% แต่แนวคิดการเก็บภาษีจากชาเขียวยังไม่สำเร็จ ผู้ผลิตระบุว่าเป็นเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ชาเขียวที่นำมาผลิตเป็นน้ำนั้นปลูกในไทย ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร