คลังลั่น! เลี่ยงภาษีรีดคืนอ่วมแน่

คลังลั่น! เลี่ยงภาษีรีดคืนอ่วมแน่

คลังลั่น! เลี่ยงภาษีรีดคืนอ่วมแน่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กรมภาษีทั้ง 3 กรม ทั้งกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และกรมสรรพากร ให้เข้มงวดจริงจัง

โดยหากใครที่ให้ความร่วมมือทำหน้าที่เสียภาษีถูกต้อง ก็กำกับดูแลและให้บริการที่ดี และจะดำเนินการกับบุคคลที่ทำไม่ดี และไม่ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากรหรือกรมภาษีอื่น ถ้าตรวจพบจะดำเนินการอย่างเข้มงวดและจริงจัง ขอให้กลับเข้ามาสู่ระบบภาษีทำหน้าที่อย่างถูกต้อง เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม

ส่วนเป้าหมายการหารายได้ในปี 2556 ที่ 2.1 ล้านล้านบาท จะไม่เน้นการจัดเก็บภาษีให้เกินกว่าเป้าหมายมากนัก โดยให้จัดเก็บได้พอดีๆ และหากแนวโน้มการจัดเก็บยังเป็นไปด้วยดีเกินกว่าเป้าหมาย อาจมีการพิจารณาลดอัตราภาษีบางประเภทลง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook