ปี 2556 บริษัทไทย ขึ้นเงินเดือน 6% โบนัสปีนี้ 2.8 เดือน

ปี 2556 บริษัทไทย ขึ้นเงินเดือน 6% โบนัสปีนี้ 2.8 เดือน

ปี 2556 บริษัทไทย ขึ้นเงินเดือน 6% โบนัสปีนี้ 2.8 เดือน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เฮย์กรุ๊ป เปิดเผยผลการสำรวจแนวโน้มการปรับอัตราเงินเดือน และโบนัสพนักงานขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยพบว่า มีการปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานในอัตราเฉลี่ย 6.35%

นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจธุรกิจที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
- กลุ่มสาธารณูปโภค คาดว่าจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นในอัตรา 7.54%
- กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ คาดว่าจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นในอัตรา 7.01%
- กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก คาดว่าจะมีการปรับเงินเดือนขึ้นในอัตรา 6.8%

นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการขึ้นเงินเดือนกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียอีก 6 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการปรับเงินเดือนสูงกว่า ประเทศสิงคโปร์ เพียงประเทศเดียวเท่านั้น
แต่ต่ำกว่า จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ที่คาดว่าจะปรับขึ้นเงินเดือนในอัตรา 9-15%

สำหรับการจ่ายโบนัส คาดว่าจะมีการจ่ายโบนัสประจำปี 2555 ในอัตราเฉลี่ย 2.8 เดือน
กลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะจ่ายโบนัสสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
- กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก คาดว่าจะจ่ายโบนัส 3.75 เดือน
- กลุ่มสาธารณูปโภค คาดว่าจะจ่ายโบนัส 3.53 เดือน
- กลุ่มปิโตรเคมี คาดว่าจะจ่ายโบนัส 3.04 เดือน