Panasonic ย่ำแย่ เตรียมปลดพนักงานเพิ่ม

Panasonic ย่ำแย่ เตรียมปลดพนักงานเพิ่ม

Panasonic  ย่ำแย่ เตรียมปลดพนักงานเพิ่ม
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

อีกบริษัทที่ประสบปัญหา ซึ่งเป็นบริษัทที่โด่งดัง Panasonic เป็นอีกองค์กรที่มีผลประกอบการย่ำแย่ และประกาศเตรียมปลดพนักงานอีก 10,000 ตำแหน่ง

ในเดือนมีนาคมปีหน้า (2556) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปลดออกไปแล้ว 36,000 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ Panasonic ยังเตรียมขายทรัพย์สินมูลค่า 1.1 แสนล้านเยน ก่อนเดือนมีนาคม 2556

โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศญี่ปุ่น และอาจต้องขายเพิ่มเติมในปีงบประมาณหน้าถ้าผลประกอบการยังไม่ดีขึ้น