สภาพัฒน์จับตาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

สภาพัฒน์จับตาหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยถึง ภาวะสังคมไทยในไตรมาส 2 ปี 2562 ว่าในไตรมาสที่2มีความเหลื่อนไหวของสถานการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจหลายด้าน โดยเฉพาะการจ้างงานลดลง 0.3% ซึ่งภาคเกษตรลดลงต่อเนื่อง ส่วนภาคนอกการเกษตรเพิ่มขึ้น1.5% ทั้งนี้ต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบภาคเกษตรและรายได้ในระยะต่อไป เช่นเดียวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจตามการหดตัวของภาคส่งออก และการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลต่อการจ้างงานในช่วงข้างหน้า

ขณะที่หนี้ครัวเรือนไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้วเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวลงภาพรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นระดับสูง 9.2%โดยยอดค้างสินเชื่อส่วนบุคคลปรับเพิ่มขึ้น 11.3% สูงสุดในรอบ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558, ยอดค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น 7.8% และยอดค้างสอนเชื่อรถยนต์ขยายตัว 10.2%

ส่วนหนี้ครัวเรือน ในไตรมาส 1 เท่ากับ 13 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 6.3% คิดเป็นสัดส่วนต่อจีดีพีเท่ากับ 78.7% สูงสุดใน 9 ไตรมาส โดยขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2560 เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งอย่างต่อเนื่อง 10.8% แต่ยังไม่เกินอัตราที่น่าเป็นห่วงที่ 80% ต่อจีดีพี สูงสุดเป็นอันดับ 11 จาก 74 ประเทศทั่วโลก