ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนเช็กสิทธิฯ ผ่านเว็บไซต์หรือสายด่วนตลอด 24 ชม.

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนเช็กสิทธิฯ ผ่านเว็บไซต์หรือสายด่วนตลอด 24 ชม.

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนเช็กสิทธิฯ ผ่านเว็บไซต์หรือสายด่วนตลอด 24 ชม.
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะนำผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูล และสิทธิของตนว่า ขอให้ผู้ประกันตนหมั่นตรวจสอบข้อมูล และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเอง ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน การนำเงินสมทบ ยอดเงินชราภาพ และการรับสิทธิประโยชน์รวมถึงเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆทุกกรณี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th Mobile Application (SSO Connect Mobile) หรือสาวด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกันตน ในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างผู้ประกันตนพึงจะได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประโยชน์ทดแทนต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน คำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของข้อมูล อำนวยความสะดวกให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและการบริการต่อไป

>> เช็กสิทธิประกันสังคมด้วยบัตรประชาชนผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆ