ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ลดอีกแล้วจ้า! ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร

ลดอีกแล้วจ้า! ราคาน้ำมันทุกชนิดลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 30 สตางค์ต่อลิตร ดีเซล 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 15 สตางค์ต่อลิตร มีผล 13 มิ.ย. 2562 เวลา 05.00 น. โดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้

ดีเซล อยู่ที่ 25.79 บาทต่อลิตร, ดีเซลเกรดพิเศษ ของ ปตท.อยู่ที่ 29.39 บาทต่อลิตร และบางจากอยู่ที่ 29.66 บาทต่อลิตร, E85 อยู่ที่ 19.69 บาทต่อลิตร, E20 อยู่ที่ 24.04 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  26.78 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 27.05 บาทต่อลิตร, เบนซิน 95 เฉพาะ ปตท. อยู่ที่ 34.46 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม