วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 18 เม.ย. 2019