ปตท.นำร่องลดราคา แก๊สโซฮอล์50ส.ต. คงเบนซิน,ดีเซล

ปตท.นำร่องลดราคา แก๊สโซฮอล์50ส.ต. คงเบนซิน,ดีเซล

ปตท.นำร่องลดราคา แก๊สโซฮอล์50ส.ต. คงเบนซิน,ดีเซล
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลง 50 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลในเวลา 05.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2555

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 37.63 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.18 บาทต่อลิตร

น้ำมัน E20 อยู่ที่ 34.18 บาทต่อลิตร

น้ำมัน E85 ราคาอยู่ที่ 21.98 บาทตอลิตร

ส่วนน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ราคาคงเดิมอยู่ที่ 43.05 บาทต่อลิตร

และน้ำมันดีเซล ราคาคงเดิมที่ 29.99 บาทต่อลิตร

 

อย่างไรก็ตาม การปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลงในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เฉพาะในกลุ่มเบนซินเท่านั้น จึงทำให้สามารถปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลงมาได้