โฆสิตแนะรัฐระดมสมองเพิ่มขีดความสามารถ

โฆสิตแนะรัฐระดมสมองเพิ่มขีดความสามารถ
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแข่งขันของประเทศจะเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น จากนี้ไป จนถึงก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 เพราะจะเป็นปัจจัยกำหนดอนาคตของประเทศ ซึ่งจากนี้ไป รัฐบาลควรจะให้ความสำคัญกับการระดมกำลังจากทุกภาคส่วน ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างจริงจัง เพราะขณะนี้ความกังวลจากภัยธรรมชาติที่มุ่งจัดการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมในปีนี้จบลงไปแล้ว รวมทั้งรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา เพิ่มทักษะ ความสามารถของกำลังคนภายในประเทศให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจโลก ที่ปีหน้ามีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่วนความต้องการสินเชื่อในปีหน้า มองว่า มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากความต้องการสินเชื่อ เพื่อลงทุนฟื้นฟูกิจการหลังน้ำท่วม หลายกิจการเสร็จลงแล้ว