ธนวรรธน์ชี้ขีดความสามารถไทยในAECยังด้อย

ธนวรรธน์ชี้ขีดความสามารถไทยในAECยังด้อย
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวในหัวข้อ ภาพรวมศักยภาพไทย รับมือการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ว่า AEC เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ธุรกิจขนาดเล็ก รัฐบาลยังต้องดำเนินการอีกหลายด้าน เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งปัจจุบันขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยยังด้อย เพราะที่ผ่านมา ปัจจัยการเมืองในประเทศ ขาดเสถียรภาพ ทำให้ขาดการพัฒนาพื้นฐานในอนาคต ดังนั้น รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบไอที พลังงานของประเทศ ที่มีผลต่อกระบวนการผลิต และเร่งสร้างมาตรฐานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสำคัญ โดยมองว่า ที่ผ่านมา มีการจัดสรรงบประมาณผิดทาง ซึ่งควรปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหม่ โดยเฉพาะในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะไม่เกิดวิกฤติเหมือนสหภาพยุโรป หรือ อียู