สรรพสามิต ย้ำ คงเป้ารถคันแรก 5 แสนคัน

สรรพสามิต ย้ำ คงเป้ารถคันแรก 5 แสนคัน
นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ทางกรมยังคงตั้งเป้าโครงการรถคันแรก อยู่ที่ 5 แสนคัน หรือ คิดเป็นวงเงินในการคืนภาษีให้กับประชาชน อยู่ที่ 30,000 ล้านบาท แต่กำลังการผลิตในปีนี้ ที่ภาคเอกชนคาดว่าจะมาอยู่ที่ 2 ล้านคันนั้น คงจะเป็นการผลิตเพื่อชดเชยการส่งออกในช่วงปัญหาอุทกภัย ปลายปี 2554 ที่ผ่านมาเท่านั้น อย่างไรก็ตามปัจจุบัน มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว กว่า 156,460 คัน หรือ คิดเป็นวงเงิน 11,000 ล้านบาท นอกจากนี้ นางเบญจา ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดเก็บรายได้ของทางกรมนั้น ยังคงตั้งเป้าไว้อย่างเดิม แม้ อัตราลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จะทำให้กรมสูญเสียรายได้ไปประมาณ 9,00 ล้านบาทต่อปี ก็ตาม