ธนวรรธน์เผยปัญหายุโรปกระทบส่งออกเริ่มชัด

ธนวรรธน์เผยปัญหายุโรปกระทบส่งออกเริ่มชัด
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า การส่งออกของประเทศปีนี้ อาจเติบโตได้ร้อยละ 9 จากเป้าหมายที่ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งไว้ร้อยละ 15 นั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การส่งออกไทย ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และเป็นไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาค ทั้ง จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ซึ่งการส่งออกที่ลดลงเป็นตัวกำหนดทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และการที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้า เหลือร้อยละ 5 รวมถึงการที่นักวิชาการระบุว่า เศรษฐกิจโลกปีหน้า จะเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 2 ทำให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ ดังนั้น นโยบายของรัฐบาล จากนี้ไปจะเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และรองรับ เออีซี ส่งเสริมการค้าชายแดน มุ่งทำตลาดส่งออกในอาเซียน  ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับเดียวกับภูมิภาค เพื่อประพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจปีหน้าให้เติบโตได้ร้อยละ 5 และการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 5 - 7 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทย ยังคงเติบโตได้ ร้อยละ 5.5 และการส่งออกขยายตัวในกรอบร้อยละ 5 - 7