รัฐเร่งจ่ายงบปี 55 หนุน จีดีพี ไตรมาส 3 โต

รัฐเร่งจ่ายงบปี 55 หนุน จีดีพี ไตรมาส 3 โต
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงบประมาณ ออกมาระบุว่า การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2555 มีความล่าช้าและยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยมองว่า หากในช่วงโค้งสุดท้าย ของปีงบประมาณ 2555 ได้มีการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็น่าจะทำให้แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ สามารถทำหน้าที่สำคัญในการช่วยประคองโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ ของไตรมาส 3/2555 ที่ยังน่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ที่ส่งผ่านมายังภาคการผลิตและการส่งออก ทำให้ในท้ายที่สุดแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ผลบวกดังกล่าว อาจมีส่วนช่วยหนุนให้อัตราการขยายตัวของจีดีพี ประจำไตรมาสที่ 3/2555 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียง จีดีพีไตรมาส 2/2555 ที่ร้อยละ 4.2 อนึ่ง ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง จนถึงวันที่ 17 ส.ค. 2555 มีการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณแล้ว ประมาณร้อยละ 76.27 เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 9 ขณะที่ในส่วนของงบลงทุนนั้น มีการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 53.93 เทียบกับ เป้าหมายที่ร้อยละ 72