ยรรยง รับส่งออกปีนี้ไม่โตตามเป้า15%

ยรรยง รับส่งออกปีนี้ไม่โตตามเป้า15%
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่า ตัวเลขการส่งออกในปีนี้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ร้อยละ 15 แต่กระทรวงพาณิชย์ จะพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพราะขณะนี้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลง ทำให้ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ อัญมณี และยานยนต์ โดยตลาดที่เป็นความหวังอย่าง ประเทศจีน อินเดีย และเอเชีย ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ขณะที่ฐานการส่งออกในปีที่ผ่านมาได้ขยายตัวสูงกว่าปกติที่ร้อยละ 18 แต่เป้าหมายในปีนี้คือ ร้อยละ 15 และหากจะทำให้โตได้ตามเป้าหมาย ในช่วง 5 เดือนหลังของปีนี้ จะต้องทำการส่งออกให้มีมูลค่า 22,000 - 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน ซึ่งเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีแผนที่จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศและภาคอื่นๆ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ โดยทดแทนการส่งออก เน้นกลุ่มอาหาร และการระบายข้าว ซึ่งยืนยันว่า การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี โดยมีการเปิดประมูลทั่วไป จะกระตุ้นการส่งออกได้เพิ่มขึ้น