ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลง0.45จุดปิด1,237.19จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลง0.45จุดปิด1,237.19จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 16.18 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ รับซื้อที่ 30.02 บาท ขายออก 31.44 บาท