ชาวบางพลีบุกคค.ทวงชดเชยเสียงสุวรรณภูมิ

ชาวบางพลีบุกคค.ทวงชดเชยเสียงสุวรรณภูมิ
บรรยากาศที่กระทรวงคมนาคม ในขณะนี้ ได้มีชาวบ้านชุมชน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ประมาณ 300 คน ได้มาชุมนุมเพื่อขอความเป็นธรรม ในเรื่องค่าชดเชยจากผลกระทบด้านเสียงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งตามที่ได้เคยมีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการไตรภาคี เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2555 โดยมี นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ได้มีมติว่า กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการพิจารณาในเรื่องค่าชดเชยผลกระทบด้านเสียง จากการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามข้อเรียกร้องของประชาชน เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอีกครั้ง โดยจะให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. นำเรื่องเสนอเข้าสู่กระทรวง ไม่เกิน 2 เดือน  และเพื่อเสนอให้สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติต่อไป แต่ขณะนี้ระยะเวลาได้ล่วงเวลามานานแล้ว และไม่มีความคืบหน้าใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งล่าสุด ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงมารับหนังสือกับตัวแทนประชาชนแล้ว และพร้อมทั้ง ได้มีการเชิญตัวแทนประชาชนเข้าหารือที่ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม และถ้าเรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไร จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง