ว่าที่อธิบดีกรมค้าภายใน เผย พร้อมทำงาน

ว่าที่อธิบดีกรมค้าภายใน เผย พร้อมทำงาน
น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ว่าที่อธิบดีกรมการค้าภายในคนใหม่ กล่าวถึงงานหลักของกรมการค้าภายใน ที่ถือว่าเป็นงานเร่งด่วนขณะนี้ คือ การดูแลโครงการรับจำนำข้าว ที่กรมถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ต้องร่วมดำเนินการเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้ เพราะจากการรายงานพบว่า ยังมีจุดอ่อนหลายจุดที่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งต่อไปอาจจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้มีข้อมูลรอบด้าน และอุดช่องโหว่ของการทุจริต นอกจากนี้ ยังมีงานที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง คือ ปัญหาปากท้องของประชาชน โดยกรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ระหว่างภาคประชาชนกับภาคเอกชน จะต้องทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย และนโยบายการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า ที่จะครบกำหนดในเดือน ก.ย.นั้น ขึ้นอยู่กับรัฐบาล ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เพราะหากราคาสินค้าไม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น ก็อาจไม่จำเป็นต้องตรึงราคาสินค้าทุกรายการ โดยที่ผ่านมา ตนเคยทำงานร่วมกับข้าราชการ ของกรมการค้าภายในมาพอสมควร และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย จึงมั่นใจว่า จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกัน