เกียรตินาคิน ชี้ หนี้ยุโรป กระทบตลาดหุ้น

เกียรตินาคิน ชี้ หนี้ยุโรป กระทบตลาดหุ้น
นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคิน กล่าวว่า ทิศทางตลาดหุ้น ยังคงมีความเปราะบางในขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลก ยังคงมีความผันผวนจากปัญหาหนี้สาธารณะและการเมืองในยุโรป โดยเฉพาะจะต้องติดตาม ว่า ประเทศกรีซ จะถูกขับออกจากยุโรป หรือไม่ ซึ่งหากถูกขับออก จะมีความเสียหายสูงถึง 1.15 ล้านล้านยูโร ซึ่งถือว่ามีผลกระทบรุนแรงมากกว่าวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2008 ดังนั้นคงจะต้องติดตามว่ายุโรปจะมีทางออกอย่างไร โดยต้องเลือกทางออกที่เสียหายน้อยที่สุด ดังนั้นจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างแน่นอน แต่ตลาดหุ้นยังคงมีแรงขับเคลื่อน และอาจเติบโตได้ แต่จะช้ากว่าในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น ประเทศไทย ก็จะต้องเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเต็มที่