ดร.สมคิด ชี้ เศรษฐกิจโลกเสี่ยงแนะ

ดร.สมคิด ชี้ เศรษฐกิจโลกเสี่ยงแนะ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ ในทศวรรตหน้า ว่า ในระยะ 5 - 6 ปีข้างหน้า ปัญหาเศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในจุดเสี่ยง ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน ดังนั้น นักลงทุนจะต้องระมัดระวังความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในตลาดทุนไทย พร้อมมองว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ จะต้องใช้ระยะเวลาอีก 4 - 5 ปี  ในการฟื้นตัว ซึ่งสิ่งที่จะประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศได้ คือ การบริโภคภายในประเทศ  และต้องลดการพึ่งพาการส่งออก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกกำลังบ่งชี้ว่า การส่งออกของประเทศไทยกำลังอ่อนแรงลง และมองว่า ในระยะ 10 ปีข้างหน้า การส่งออกของไทยจะมีกำลังอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประเทศไทยตะต้องทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้จากภายในประเทศ ไม่ใช่ภายนอกประเทศ