ทองพุ่ง150บ.!รูปพรรณขายออก24,750บาท

ทองพุ่ง150บ.!รูปพรรณขายออก24,750บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,892.16 บาท ขายออกบาทละ 24,750 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 24,250 บาท ขายออกบาทละ 24,350  บาท