เอกชน เชื่อฝีมือ วัชรี นั่งปลัดพาณิชย์

เอกชน เชื่อฝีมือ วัชรี นั่งปลัดพาณิชย์
นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ นางวัชรี วิมุกตายน ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากความคาดหมายของภาคเอกชนส่วนใหญ่ แต่ก็คาดว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้ดี ในฐานะที่เป็นกระทรวงที่ใกล้ชิดกับภาคเอกชนมากที่สุด และควรมีการรับฟังปัญหา และข้อคิดเห็นของภาคเอกชน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนได้ เพราะหากเอกชนอยู่ได้ ก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจโดยรวม ไปได้ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ผู้ที่ได้รับตำแหน่งบางคน อาจไม่เชี่ยวชาญในงานที่ได้รับ แต่เชื่อว่าหากร่วมมือกัน ก็จะสามารถผลักดันให้ภาคเอกชน สามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี