หอการค้า ชี้ ราคายางไปไม่ถึง120บาท/ก.ก.

หอการค้า ชี้ ราคายางไปไม่ถึง120บาท/ก.ก.
นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงอนาคตยางพาราไทย ภายใต้เออีซี ว่า พื้นที่ปลูกยางพาราของโลก ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขึ้นร้อยละ 14.26 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71 ทุกปี โดยไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า 18.76 ล้านไร่ เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากอินโดนีเซีย โดยคาดการณ์ผลผลิตของโลกในปีหน้า จะมีถึง 11.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็น 13.77 ล้านตัน ในปี 2563 ส่งผลต่อราคายางพาราในอนาคต โดยปัจจัยที่ทำให้ราคายางพาราโลกตกต่ำนั้น มาจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย ทำให้ความต้องการยางพาราลดลง โดยเชื่อว่า ใน 4 - 5 ปี ต่อจากนี้ ราคายางพาราไทย และตลาดโลก จะเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 77 - 90 บาท และโอกาสที่จะขยับไปถึงราคา 120 บาท เป็นไปได้ยาก ดังนั้น รัฐบาลจะต้องหาแนวทางในการให้ความเชื่อเหลือเกษตรกร เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะยังไม่ฟื้นตัว และจะซบเซาถึงปีหน้า