เขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มเป็น75%

เขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มเป็น75%
นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 37,769 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุน้อยกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 17 หรือ 7,105 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยอ่างเก็บน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ในภาคเหนือปีนี้มีปริมาณน้ำในอ่างน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 38 หรือ ประมาณ 6,851 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ ภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำในอ่างมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ฝนตกค่อนข้างมากในภาคตะวันตก โดยปัจจุบันมีน้ำไหล เข้าอ่างวันละ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ์ อยู่ที่ร้อยละ 75 จาก ร้อยละ 55 ซึ่ง กฟผ. ได้เพิ่มการระบายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามมติคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และการจัดสรรน้ำ ซึ่งปัจจุบัน ยังเหลือพื้นที่เก็บน้ำอีก 2,175 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป