พณ. อาจไม่ต่อมาตรการคุมราคาสินค้า

พณ. อาจไม่ต่อมาตรการคุมราคาสินค้า
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะรอดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม ว่าอยู่ในระดับต่ำ หรือระดับที่เหมาะสมหรือไม่ หากไม่สูงเกินไป อาจะมีการยกเลิกมาตรการในการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจากภาคเอกชน ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ หรืออาจจะขอตรึงราคาไว้เฉพาะสินค้าที่มีความจำเป็นบางรายการ โดยจะไม่มีการตรึงทั้งระบบ เพื่อให้กลไกตลาดได้ทำงาน ซึ่งในปีนี้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อยังสามารถขยายตัวอยู่ในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ ร้อยละ 3.3-3.8 โดยไม่กังวลว่าจะมีภาวะของเงินฝืดจากการชะลอบริโภคของภาคประชาชนนอกจากนี้ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 50 ปี ดัชนีราคาผู้บริโภคประเทศไทย โดยกล่าวว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อ มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐ นำไปกำหนดนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริโภคของภาคประชาชน หรือแม้แต่การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2556 กระทรวงพาณิชย์จะมีการปรับปีฐานกำหนดอัตราเงินเฟ้อใหม่ โดยใช้ปีฐานของปี 2554 แทนปี 2550 ซึ่งจะทำให้สินค้าที่นำมาคำนวณอัตราเงินเฟ้อ ตรงกับการใช้ของภาคประชาชนมากขึ้น ทั้งก๊าซเอ็นจีวี อาหารแช่แข็งสำเร็จพร้อมรับประทาน อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และค่าเช่าที่พัก ซึ่งจะทำให้อัตราเงินเฟ้อของกระทรวงพาณิชย์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น