จีน เรียกเก็บค่าจัดการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

จีน เรียกเก็บค่าจัดการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ของประเทศจีน ได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการ และเก็บรวบรวมเศษซากอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดตั้งเป็นกองทุนจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จากผู้ผลิตและผู้นำเข้า หรือตัวแทนผู้นำเข้า สินค้าโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้าน และเครื่องพีซี ในอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งการใช้มาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ผลิตไทย ต้องออกแบบและผลิตสินค้าให้สะดวกและง่ายต่อการถอดแยก สามารถนำไปรีไซเคิล หรือแปรสภาพ เพื่อใช้ใหม่ได้ง่าย รวมทั้งจะต้องมีเศษซากเหลือน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อการส่งออก โดยในปี 2554 ประเทศไทยส่งออกสินค้าดังกล่าวไปประเทศจีน คิดเป็นมูลค่ากว่า 221,000 ล้านบาท และในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ส่งออกไปแล้วกว่า 117,500 ล้านบาท