SMEแบงก์หงอยลูกค้าเมินร่วมโครงการพักหนี้

SMEแบงก์หงอยลูกค้าเมินร่วมโครงการพักหนี้
บรรยากาศที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME แบงก์ สำนักงานใหญ่ในวันนี้ ที่เปิดรับลงทะเบียนโครงการพักชำระหนี้ 3 ปี  ซึ่งเป็นการเปิดบริการพิเศษ ในวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ของวันนี้ มีลูกค้ามายื่นความจำนงในการขอพักชำระหนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้า เพียง 2 รายเท่านั้น เนื่องจากทางธนาคารได้มีการเปิดจุดบริการลักษณะดังกล่าว ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยลูกค้าที่สนใจยังคงสามารถลงทะเบียนเพื่อขอพักชำระหนี้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 20 ส.ค.นี้เท่านั้น โดยจะต้องเป็นลูกค้าของทางธนาคารที่เป็นบุคคลธรรมดาและผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 500,000 บาท ก่อนวันที่ 24 เม.ย.และมีสถานะเป็นหนี้ปกติ จึงจะสามารถยื่นเรื่องของจำนงพักชำระหนี้ได้