ราคาทองคงที่!รูปพรรณขายออก24,500บาท

ราคาทองคงที่!รูปพรรณขายออก24,500บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง   ประจำวันเสาร์ที่ 18  สิงหาคม  2555 เมื่อเวลา 09.22 น. เป็นดังนี้  ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,649.60 บาท ขายออกบาทละ 24,500 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 24,000 บาท ขายออกบาทละ 24,100  บาท