สบน.ชี้ อีก5ปี หนี้สาธารณะโตสูงสุดที่ 55%

สบน.ชี้ อีก5ปี หนี้สาธารณะโตสูงสุดที่ 55%
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. กล่าวว่า ในสิ้นปีงบประมาณ 2555 คาดว่า หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี จะอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 43.5 ซึ่งขึ้นอยู่กับการกู้เงินของรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2556 ที่คาดว่าอาจจะทำให้ระดับหนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44-45 ของจีดีพี เนื่องจาก มีการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำวงเงิน 3.5 แสนล้านบาท ขณะที่ประเมินว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5 นอกจากนี้ ยังคาดว่าหนี้สาธารณะ จะอยู่ในระดับสูงสุดในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่ร้อยละ 54-55 จากแผนการกู้เงินเพื่อลงทุนของรัฐบาล วงเงิน 2 ล้านล้านบาท แต่มองว่าระดับหนี้สาธารณะที่ขึ้นไปสูงนั้น ไม่น่าเป็นห่วง เพราะรัฐบาล ยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งหากภาระหนี้ต่องบประมาณ ยังอยู่ในระดับที่ร้อยละ 10-11 ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งหากเกินระดับร้อยละ 15 ขึ้นไป จึงถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล