ทอท.คาดชดเชยน้ำท่วมสายการบินสรุปจบสิ้นส.ค.

ทอท.คาดชดเชยน้ำท่วมสายการบินสรุปจบสิ้นส.ค.
ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือ 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกมินิ สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ สายการบินโซล่าแอร์ และโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ โดยจะเป็นการชดเชยกรณีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เมื่อปี 2554 จนต้องย้ายไปให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิแทนนั้น น่าจะได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือภายในสิ้นเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน หรือ PSC เส้นทางระหว่างประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินดอนเมืองในอัตรา 250 บาทต่อคน จากปัจจุบันจัดเก็บคนละ 700 บาทต่อคน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบิน โลครอสในภูมิภาคเอเชีย ตอนนี้ สายการบินนกแอร์ได้เสนอมากก่อนหน้านี้นั้น จะต้องมีการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย