หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.01จุดปิด1,226.83จุด

หุ้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.01จุดปิด1,226.83จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 14.58 น. มีดังนี้ ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 30.34 บาท ขายออกที่ 31.76 บาท