อารักษ์ เปิดตัวโครงการบัตรเครดิตพลังงาน

อารักษ์ เปิดตัวโครงการบัตรเครดิตพลังงาน
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดตัวโครงการบัตรเครดิตพลังงาน ยกกำลัง 2 อย่างเป็นทางการ ซึ่งในรอบนี้ ขยายครอบคลุมรถสาธารณะ อาทิ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ รถตู้ร่วม ขสมก. และรถแท็กซี่ เพิ่มเติม โดยในวันนี้ เป็นการเปิดให้ผู้ประกอบการที่มีใบขับขี่สาธารณะลงทะเบียนวันแรก จากนั้นจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ และมอบบัตรเครดิตพลังงาน ให้ผู้ประกอบการก่อนเริ่มใช้บัตรได้จริง ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ โดยช่วงแรกจะสามารถใช้ได้ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และคาดว่า จะขยายไปยังกลุ่มรถสาธารณะต่างจังหวัดได้ในปีหน้า โดยวงเงินในบัตรยังเป็น 3,000 บาทต่อเดือนตามเดิม แต่ขยายการชำระบัตรเป็น 45 วัน จากเดิม 30 วัน พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้มากขึ้น และเปิดให้สามารถทยอยชำระเงินขั้นต่ำ ร้อยละ 10 ผ่านบัตรได้ และยังได้รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มเติม รวมถึงการเติมแก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 91 ในอัตราส่วนลด 3 บาทต่อลิตร และคงส่วนลดการเติมก๊าซ NGV ที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม ตามเดิม อย่างไรก็ตามยืนยันว่า โครงการนี้จะไม่มีปัญหาหนี้เสีย แม้ว่าการใช้บัตรเครดิตรอบแรกจะเกิดปัญหา เพราะผู้ประกอบการมีความเข้าใจมากขึ้น และจากการเปิดลงทะเบียนในวันนี้ มีผู้ประกอบการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว 30,000 ราย