ปิดตลาดหุ้นเช้าลง3.77จุดแตะ1,223.05จุด

ปิดตลาดหุ้นเช้าลง3.77จุดแตะ1,223.05จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 30.31 น. มีดังนี้   ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 30.32 บาท ขายออก 31.73 บาท