เอกชน ชง รัฐคลายกฎลงทุนรับAECพรุ่งนี้

เอกชน ชง รัฐคลายกฎลงทุนรับAECพรุ่งนี้
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. กำลังรวบรวมปัญหาและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมเสนอต่อ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพรุ่งนี้ในการประชุมเวิร์คช็อป เตรียมความพร้อมรับ AEC เพื่อผ่อนปรนกฎระเบียบเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เอกชนมีประสิทธิภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่วนแนวโน้มในการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เห็นว่า ยังมีสัญญาณที่ดี โดยนักลงทุนต่างชาติ ยังคงสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักลงทุนจากญี่ปุ่น และเชื่อว่า ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนของ BOI ปีนี้ จะเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 600,000 ล้านบาท โดยเฉพาะการเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึง อาหาร นอกจากนี้ นักลงทุน ยังคงคลายความกังวลจากปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ หลังจาก นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายใน 1 - 2 เดือนนี้