มติ กบง.ขึ้นราคาLPGภาคขนส่ง25สต.มีผล16 ส.ค.

มติ กบง.ขึ้นราคาLPGภาคขนส่ง25สต.มีผล16 ส.ค.
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ปรับขึ้น ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคขนส่ง จำนวน 25 สตางค์ต่อกิโลกรัม จากปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ 21.13 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 21.38 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลในวันที่ 16 ส.ค. นี้ หลังราคา LPG ตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 775 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ LPG ภาคครัวเรือน ให้ตรึงราคาไว้ในระดับเดิม ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีมติให้ตรึงราคาก๊าซ NGV ไว้ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม จนกว่าผลการศึกษาโครงสร้างราคาใหม่จะแล้วเสร็จมติ กบง. ปรับเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ยกแผงนายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยในส่วนของน้ำมันเบนซิน 95 ปรับลดลง 60 สตางค์ต่อลิตร เหลือจัดเก็บ 6.50 บาทต่อลิตร เบนซิน 91 ปรับลดลง 1.50 บาทต่อลิตร เหลือจัดเก็บ 5.20 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร เหลือจัดเก็บ 1.30 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดลง 1.20 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ต้องชดเชยเพิ่ม 1 บาทต่อลิตร น้ำมัน E20 ชดเชยเพิ่ม 30 สตางค์ต่อลิตร เป็นชดเชย 1.30 บาทต่อลิตร และน้ำมัน E85 ชดเชยเพิ่ม 20 สตางค์ต่อลิตร เป็นชดเชย 12.70 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ไม่มีการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีผลในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมัน มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการ ในวันพรุ่งนี้ ตามความเหมาะสม และส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายรับติดลบเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 37 ล้านบาท โดยฐานะกองทุนฯ ยังติดลบ 14,430 ล้านบาท