ราชบุรีโฮลดิ้ง พร้อมร่วมประมูล IPP รอบใหม่

ราชบุรีโฮลดิ้ง พร้อมร่วมประมูล IPP รอบใหม่
นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทพร้อมเข้าร่วมประมูล โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าจากเอกชนรายใหญ่ หรือ IPP รอบใหม่ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP 2010 ฉบับปรุงใหม่ ครั้งที่ 3 และเชื่อว่า ภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าร่วมการประมูลในรอบนี้ได้จากที่ผ่านมาบริษัทติดเงื่อนไขการเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ซึ่งภาครัฐน่าจะเห็นถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก เพราะปัจจุบันการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ มีปัญหาการต่อต้าน ขณะที่บริษัทมีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า ซึ่งพื้นที่เดิมยังมีศักยภาพ สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ถึง 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม ขอดูเงื่อนไขการเข้าร่วมประมูล IPP รอบใหม่ก่อนกำหนดขนาดของโรงไฟฟ้า แต่ปกติแล้ว ขนาด 800 - 900 เมกกะวัตต์ ก็สามารถทำให้เกิดความคุ้มทุนได้