คค.เผย3กระทรวง ถกแก้พลังงาน แท็กซี่16สค.นี้

คค.เผย3กระทรวง ถกแก้พลังงาน แท็กซี่16สค.นี้
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จะเลื่อนการขอขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่ จากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี เพราะที่ผู้ประกอบการได้ร้องขอมาก่อนหน้านี้ ขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ส่งข้อมูลที่ทำการศึกษามาแล้ว พบว่า อายุรถของแท็กซี่นั้น ควรอยู่ที่ 9 ปี เนื่องจากสภาพรถในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว อีกทั้ง ถ้าขยายอายุรถมากกว่าที่ได้กำหนดไว้จะส่งผลในเรื่องของความปลอดภัยในการให้บริการด้วย ส่วนเรื่องแนวคิดการนำรถอีโคคาร์ มาจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่นั้น จากข้อมูลของ กรมการขนส่งทางบก พบว่า รถอีโคคาร์ ไม่เหมาะต่อการนำมาจดทะเบียนรถแท็กซี่  ซึ่งรถที่เหมาะต่อการนำมาจดทะเบียนรถแท็กซี่นั้น ควรมีเครื่องยนต์ที่ขนาด 1,300 - 1,500 ซีซี  แต่ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษา โดยคาดว่า น่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 สัปดาห์ และสำหรับนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ที่มีรถคันแรกให้ได้รับคืนภาษีนั้น น่าจะไม่ทันภายในปีนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้อนุมัติยื่นโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกอย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเสริมด้วยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค.นี้ เวลา 13.30 น. จะมีการหารือกันที่ กระทรวงพลังงาน ในเรื่องของปัญหาแท็กซี่ ซึ่ง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าร่วมหารือด้วยเช่นกัน