คลังแจงฝ่ายค้านไม่ต้องกังวลปรับลดงบน้อย

คลังแจงฝ่ายค้านไม่ต้องกังวลปรับลดงบน้อย
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ผ่านรายการ เปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง ทางคลื่นเอฟเอ็ม 102.75 Mhz  ถึงกรณีที่ ฝ่ายค้าน ตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 น้อยลงกว่าปีก่อนว่า  สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 นั้น ได้ตั้งรายจ่ายไว้ที่ 2.3 ล้านล้านบาท มีรายรับ 1.9 ล้านล้านบาท ขาดดุล 400,000 ล้านบาท และปี 2555 ตั้งใกล้เคียงกันที่ 2.4 ล้านล้านบาท รายรับ 2.1 ล้านล้านบาท ขาดดุล  300,000 ล้านล้านบาท  ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงบประมาณที่ลดลง ประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทนั้น เนื่องจาก รัฐบาลได้มีการประการศใช้ พ.ร.ก.หลายฉบับ ซึ่งยังไม่ได้มีการนำวงเงินงบประมาณมาใช้ ฉะนั้น เมื่อใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากแล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก ไม่แน่ใจว่า ฝ่ายค้านลืมไปหรือไม่ เนื่องจากทุกอย่างเกี่ยวพันหมด ฉะนั้น ไม่ต้องกังวล ทุกเรื่องอยู่ในสายตาของประชาชน และสิ่งที่รัฐบาลทำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ