บุญทรงจ่อขอ2.6แสนล.จํานําสินค้าเกษตร

บุญทรงจ่อขอ2.6แสนล.จํานําสินค้าเกษตร
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร ปี 2555/2556 จำนวน 2.6 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี มันสำปะหลัง และข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 รอบที่ 2 ซึ่งวงเงินดังกล่าว มีทั้งในส่วนของเงินกู้เพิ่มเติม และวงเงินหมุนเวียนที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกของรัฐบาล อาทิ ข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/2555 จำนวน 6.9 ล้านตัน ข้าวเปลือกนาปรัง จำนวน 10 ล้านตัน และมันสำปะหลังจำนวน 7 ล้านตัน ซึ่งการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลล่าสุด ตั้งเป้าหมายที่จะขายแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี จำนวน 4 - 5 ล้านตัน จากที่คาดว่าจะขายแบบจีทูจี จำนวน 3 ล้านตัน เนื่องจากมีการลงนามซื้อขาย และรอส่งมอบจากรัฐบาลจีนแล้วจำนวน 2 ล้านตัน อินโดนีเซีย 1 ล้านตัน ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการขายให้กับรัฐบาลบังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา