ชัชชาติ คาด 16 ส.ค. ไม่ลอยตัว NGV

ชัชชาติ คาด 16 ส.ค. ไม่ลอยตัว NGV
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เรื่องที่เครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ต่อ กระทรวงคมนาคมนั้น ทั้งเรื่องการขอขยายอายุรถแท็กซี่ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี และเรื่องแนวทางการคัดค้านให้รถอีโคคาร์ หรือรถที่มีเครื่องยนต์ขนาด 1,300 ซีซี สามารถนำมาจดเป็นรถแท็กซี่ได้นั้น ขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและผลดีผลเสีย ส่วนเรื่องที่ทางผู้ประกอบการยังไม่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารจนถึงสิ้นปี 2555 นั้น โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อน อีกทั้งคาดว่า ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ทางกระทรวงพลังงานน่าจะไม่ลอยตัวราคาก๊าซธรรมชาติ (NGV)