ก.ทรัพย์ฯเผยราชินีทรงห่วงทรัพยากรธรรมชาติ

ก.ทรัพย์ฯเผยราชินีทรงห่วงทรัพยากรธรรมชาติ
นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในรายการหอกระจายข่าว ของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ โดยเฉพาะโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ที่จะทำทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการคืนสัตว์สู่ป่า เพื่อช่วยช้างและสัตว์ป่าด้วย อย่างไรก็ตาม นางอรพินท์ กล่าวว่า กระทรวงยังได้จัดกิจกรรมมากมาย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทั้งนิทรรศการการเปิดอุทยาน และสวนสัตว์ให้เที่ยวฟรี รวมถึงการประกวดภาพถ่ายสวนพฤกษศาสตร์ทั่วประเทศด้วย