ชัจจ์ เตรียมของบพัฒนาถนน - ท่าเรือ

ชัจจ์ เตรียมของบพัฒนาถนน - ท่าเรือ
พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด เมื่อวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า ได้มีการลงพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อพัฒนาท่าเรือ ซึ่งก่อนหน้านี้ เป็นท่าเรือของทหาร โดยจะมีการขยายให้ยาวออกไปจาก 600 เมตร เป็น 2 กิโลเมตร แต่ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริเวณดังกล่าว มีป่าชายแลนเจริญเติบโตเข้ามาในพื้นที่ จึงทำให้ต้องส่งเรื่องเข้าไปที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณา และหลังจากนั้นจึงจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และคาดว่า น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นที่ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยบริเวณดังกล่าว มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 3,000 หลังคาเรือน ซึ่งถนนบริเวณดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ซึ่งสั่งการให้ กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นทางดังกล่าว และในปีงบประมาณหน้า จะมีการของบประมาณมาดำเนินการเสริมถนนเส้นทางดังกล่าว เพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วย