กิตติรัตน์ถกแผนพลังงานกับนายกฯ

กิตติรัตน์ถกแผนพลังงานกับนายกฯ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาวะพลังงานของประเทศไทยในอนาคต เนื่องจาก ประเทศไทย ยังคงมีความต้องการในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวางแผนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่จากต่างประเทศ โดยตามแผนของทางกระทรวงพลังงาน ยังคงมีแผนในการดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งในการหารือในวันนี้นั้น นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นว่า จะต้องมีการวิเคราะห์แผนงานร่วมกัน ก่อนจะทำเป็นแผนงานที่ชัดเจนต่อไปในอนาคต เพื่อรองรับกับภาวะพลังงาน