ธปท. ชี้ แบงก์พาณิชย์ มี NPL ลดลง

ธปท. ชี้ แบงก์พาณิชย์ มี NPL ลดลง
น.ส.นวพร มหารักขกะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ระบบธนาคารพาณิชย์ ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ยังคงค้างอยู่ที่ 262,000 ล้านบาท ลดลง 7,200 ล้านบาท จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยการลดลงของ NPL ส่วนใหญ่นั้น อยู่ในสินเชื่อธุรกิจเป็นสำคัญ ที่ส่งผลให้สัดส่วนต่อสินเชื่อโดยรวม ลดลงจากร้อยละ 2.6 เหลือเพียงร้อยละ 2.5 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนที่ลดลง เกิดจากการขอกู้ที่เพิ่มมากขึ้น และมีหนี้ที่ดีมากขึ้น โดยไตรมาสที่ 2 ของปี ระบบธนาคารพาณิชย์ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 49,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ร้อยละ 20.7 ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ทำให้อัตราตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 1.43 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2.56 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้น ตามปริมาณสินเชื่อที่ขยายตัวสูง และสินเชื่อที่คุณภาพดีขึ้น ทำให้ NPL ลดลง