ราคาทองคำรูปพรรณขายออก24,450 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณขายออก24,450 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง   ประจำวันพฤหัสบดีที่  9 สิงหาคม  2555 เมื่อเวลา 09.16 น. เป็นดังนี้  ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,604.12  บาท ขายออกบาทละ  24,450  บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 23,950 บาท ขายออกบาทละ  24,050  บาท