อนุสรณ์แนะรัฐเก็บภาษีที่ดิน-มรดกเพิ่ม

อนุสรณ์แนะรัฐเก็บภาษีที่ดิน-มรดกเพิ่ม
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การคงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 2 ปีของรัฐบาล ถือเป็นการดำเนินการที่เหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่รายได้ของรัฐอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้จากภาษี ก็ควรเก็บภาษีเพิ่มจากฐานภาษีทรัพย์สิน เช่น ภาษีที่ดิน หรือ ภาษีมรดก แทนที่จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาษีการบริโภค เพราะอาจเกิดความไม่เป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ จากการที่คนมีรายได้น้อยต้องเสียภาษีเท่ากับคนมีรายได้มาก แม้ว่า รัฐบาลจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน แต่ในบางพื้นที่ยังมีปัญหาในเรื่องของค่าครองชีพสูง