สอท.ชี้3อุตฯได้รับผลกระทบจากศก.ชะลอตัว

สอท.ชี้3อุตฯได้รับผลกระทบจากศก.ชะลอตัว
นายกรกฎ ผดุงจิตต์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวในการสัมมนาเกาะติดเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง ในหัวข้อจับตากระแสอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลัง ว่า อุตสาหกรรมยาง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ เฟอร์นิเจอร์ จะมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ลดลง จากภาวะเศรษฐกิจจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่ชะลอตัว รวมทั้งการแข่งขันด้านเทคโนโลยีใหม่ ที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้น  ดังนั้น ในระยะยาว ภาครัฐควรเตรียมความพร้อม และเร่งปรับตัว รวมทั้งจะต้องพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนให้ได้ เนื่องจากในขณะนี้มีหลายอุตสาหกรรม ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าแล้ว